Quickscan KwaliteitsTraject OnderhoudNL
Welkom bij de Quickscan van het KwaliteitsTraject van OnderhoudNL. Met deze quickscan weet u in een paar stappen of uw bedrijf direct in aanmerking komt voor het doorlopen van het KwaliteitsTraject.

U kunt per onderdeel aanvinken welke zaken in uw bedrijf op orde zijn. Voor elk onderdeel krijgt u een aantal punten. Het totaal aantal punten leidt tot een advies voor de vervolgstappen in het KwaliteitsTraject, zoals een workshop of het gebruik van de tools van OnderhoudNL. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

LET OP: sommige vragen zijn specifiek voor glaszetbedrijven, andere vragen juist niet!

Vraag 1 / 2
U heeft geen antwoord ingevuld.
1.
Vul hier de naam van het bedrijf, de contactpersoon en e-mailadres in, zodat de ingevulde gegevens later gebruikt kunnen worden tijdens de workshop, het individuele advies of de audit
U heeft geen antwoord ingevuld.
U dient tenminste 1 antwoorden te kiezen
U dient niet meer dan 3 antwoorden te kiezen
2.
Vink aan welke onderdelen in uw bedrijf van toepassing zijn:
De taken en verantwoordelijkheden binnen het bedrijf zijn duidelijk en goed verdeeld
Wij gebruiken in ons bedrijf een specifiek softwarepakket voor ons proces (calculatie, offerte, uitvoering, facturatie, nazorg)
Wij willen ons als bedrijf steeds verbeteren en betrekken daar ook onze medewerkers bij
Het bedrijf / de ondernemer is adequaat verzekerd voor aansprakelijkheid
U heeft geen antwoord ingevuld.
U dient tenminste 1 antwoorden te kiezen
U dient niet meer dan 8 antwoorden te kiezen
3.
Vink aan welke onderdelen u in uw bedrijf op orde heeft m.b.t. acquisitie (meerdere antwoorden mogelijk)
Wij weten precies op welke opdrachtgevers wij ons richten met welke diensten en dat is voor opdrachtgevers ook duidelijk (via de website)
We kunnen precies aangeven waarin wij ons onderscheiden van andere schilders- en onderhoudsbedrijven c.q. glasbedrijven
Wij zijn als bedrijf goed zichtbaar voor (potentiële) opdrachtgevers (website, social media, advertenties, sponsoring etc.)
Wij zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar
Onze bereikbaarheid voor de 24-uursservice is goed geregeld (alleen glaszetbedrijven)
We hebben een vaste procedure voor de afhandeling van meldingen voor reparaties (alleen glaszetbedrijven)
Ons klantenbestand bestaat voor meer dan 50% uit vaste opdrachtgevers
De uitstraling van ons bedrijf komt terug in al onze communicatiemiddelen, zoals website, briefpapier en dergelijke
U heeft geen antwoord ingevuld.
U dient tenminste 1 antwoorden te kiezen
U dient niet meer dan 8 antwoorden te kiezen
4.
Vink aan welke onderdelen u in uw bedrijf op orde heeft m.b.t. uw offertetraject? (meerdere antwoorden mogelijk)
Wij nemen het werk ter plekke op met een werkopnameformulier
Bij de werkopname hebben we ook aandacht voor zaken die betrekking hebben op communicatie met de opdrachtgever en organisatie van het werk (overlastbeperking)
Wij maken voor een offerte altijd een duidelijke en schriftelijke kostenberekening
Wij hebben productkennis van de meest toegepaste glassoorten (alleen glaszetbedrijven)
Wij hebben kennis van de relevante normen als het gaat om het plaatsen van glas (NEN 3569, NEN 3576, NPR 3577) (alleen glaszetbedrijven)
We brengen een duidelijke, schriftelijke offerte uit (werkzaamheden, producten, kleuren, planning, doorlooptijd, afspraken over communicatie en beperken van overlast, voorwaarden), in correct Nederlands
De status van uitgebrachte offertes wordt bijgehouden en we bellen offertes na, na een bepaalde periode
De opdracht wordt altijd bevestigd (schriftelijk, per mail)
U heeft geen antwoord ingevuld.
U dient tenminste 1 antwoorden te kiezen
U dient niet meer dan 7 antwoorden te kiezen
5.
Vink aan welke onderdelen u in uw bedrijf op orde heeft m.b.t. uw werkvoorbereiding (meerdere antwoorden mogelijk)
Opdrachtgevers worden op tijd geïnformeerd (minimaal 2 weken vooraf) over de exacte start van de werkzaamheden? (niet voor glaszetbedrijven)
We hebben als bedrijf een goed overzicht over de lopende opdrachten (alleen voor glaszetbedrijven)
Materialen en middelen worden altijd op tijd geregeld zodat gelijk goed kan worden gestart
We gebruiken een checklist bij de werkvoorbereiding zodat we niets vergeten
Wij geven onze medewerkers altijd een duidelijke, schriftelijke werkinstructie en indien nodig vindt er tussentijds werkoverleg plaats
U heeft geen antwoord ingevuld.
U dient tenminste 1 antwoorden te kiezen
U dient niet meer dan 7 antwoorden te kiezen
6.
Vink aan welke onderdelen u in uw bedrijf op orde heeft m.b.t. uw uitvoering? (meerdere antwoorden mogelijk)
We hebben een duidelijke procedure voor de afhandeling van meerwerk en gebruiken een meerwerkformulier (niet voor glaszetbedrijven)
We hebben de kwaliteitsbewaking in de uitvoering goed op orde (meten van verwerkingscondities en resultaat) (niet voor glaszetbedrijven)
Wij zorgen ervoor dat de overlast voor de opdrachtgever altijd tot een minimum is beperkt
Er wordt altijd veilig gewerkt en onze medewerkers zijn hiervoor goed opgeleid/geïnformeerd en beschikken over de noodzakelijke middelen
Onze medewerkers zijn duidelijk herkenbaar door kleding met bedrijfsnaam/logo
U heeft geen antwoord ingevuld.
U dient tenminste 1 antwoorden te kiezen
U dient niet meer dan 7 antwoorden te kiezen
7.
Vink aan welke onderdelen u in uw bedrijf op orde heeft m.b.t. oplevering? (meerdere antwoorden mogelijk)
Onze projecten worden, behoudens overmacht, binnen de afgesproken periode en aaneensluitend afgerond door hetzelfde team (niet voor glaszetbedrijven)
We hebben een duidelijke procedure (eerst intern, toepassing opleverformulier) en taakverdeling als het gaat om oplevering
U heeft geen antwoord ingevuld.
U dient tenminste 1 antwoorden te kiezen
U dient niet meer dan 7 antwoorden te kiezen
8.
Welke onderdelen in uw bedrijf heeft u op orde m.b.t. nazorg? (meerdere antwoorden mogelijk)
We verlenen schriftelijke garantie op de uitgevoerde werkzaamheden (algemene voorwaarden of specifieke afspraken)
Wij bieden meerjaren onderhoud aan (niet voor glaszetbedrijven)
De facturen worden binnen een week na afronding van de werkzaamheden verstuurd
We hebben een duidelijke procedure voor het omgaan met klachten (registreren, snel oplossen en ervan leren)
Hartelijk dank voor uw deelname. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze quickscan dan kunt u contact opnemen met onze ledenservice, 0182-556129
Als u uw antwoordgegevens achteraf nog eens wilt kunnen bekijken en/of uw antwoorden nog wilt kunnen veranderen, vul hier uw e-mailadres in.

VERSTUREN >

De gegevens worden verstuurd. Dit kan tot 30 sec. duren
< Terug Verder >


Gegevens worden opgeslagen...
Concept: MZOEM, realisatie: Het Internetgilde.